טפסים

טפסים

פרוטוקול אסיפת דיירים - פרוטוקול דיירים

צו פיקוח על מצרכים ושירותים - קישור: https://www.nevo.co.il

איגרת משרד העבודה - מסמך PDF

רשימת בודקים – קישור: https://apps.moital.gov.il

הנחיות אחזקה לאחר מסירה: טופס

שלטי הוראות:
טופס עדכון פרטי ועד: טופס

טופס הוראת קבע: טופס

משוב לקוחות: טופס

חברת "מעליות אקספרס" חברה
בהתאחדות התעשיינים בישראל
בעלת רישיון משרד הכלכלה
ועובדת ברישיון ופיקוח של מכון התקנים הישראלי.